TAMPA at WASHINGTON FOOTBALL 2021
                          Photos by Yusuf Abdullah
                  File Photos by John E De Freitas
        Photos courtesy Washington Informer Newspapers
         Web   Site                   informerphotos.com
                                 Cell 202 494 5555
      Photos on this site are for use by the Washington Informer Newspaper